Katarzyna Mruk

Jest certyfikowanym podologiem. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, sympozjach i wykładach z zakresu podologii. Zajmuje się stopami zdrowymi jak i problematycznymi, a w szczególności: wrastającymi paznokciami, odciskami, modzelami, paznokciami zmienionymi chorobowo, pękającymi piętami, stopą cukrzycową, onycholizą paznokci dłoni i stóp oraz innymi zmianami w obrębie stóp. Zajmuje się leczeniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych.